messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปี 2567 เพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 38
find_in_page แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 54
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 42
find_in_page แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 74
แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 122
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 104
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม