messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองช่าง
นางระพีพร หลาทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 080-1694675
นายอัคณี วงศ์โสภา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 087-4602784
นายเชี่ยวชาญ คำโสภา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 082-4825304
นางสาวกฤษณา บุญลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 081-6009586

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม