messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
folder กองทุนตำบล
folder กองทุนจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
Facebook
Facebook อบต.หนองอ้ม

สถิติ sitemap
วันนี้ 129
เดือนนี้3,311
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)47,237
ทั้งหมด 265,869

check_circle องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม
ช่องทางแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ


check_circle ขอเชิญตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ระดับอำเภอ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 [16 กรกฎาคม 2567]
ซ่อมแซมถนน หมู่ 3[9 กรกฎาคม 2567]
ซ่อมแซมถนน[8 กรกฎาคม 2567]
ปรับปรุงบ้านพักอาศัยและสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[14 มิถุนายน 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออก
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview2
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview31
โครงการกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview48

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการปรับปรุงห้องเก็บของ อบต.หนองอ้ม ช่วงที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview37
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview17
โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ อบต.หนองอ้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview184
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : pageview90
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทองสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : pageview83
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview116

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายประเสริฐ ณัฐเจริญรัตน์
นายก อบต.หนองอ้ม
โทร : 099-4742824
นายประเสริฐ ณัฐเจริญรัตน์
นายก อบต.หนองอ้ม
โทร : 099-4742824
นางราตรี ประทาน
ปลัด อบต.หนองอ้ม
โทร : 089-4276679
นางราตรี ประทาน
ปลัด อบต.หนองอ้ม
โทร : 089-4276679
No Gift Policy

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม