messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการปรับปรุงห้องเก็บของ อบต.หนองอ้ม ช่วงที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 30
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 10
find_in_page โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ อบต.หนองอ้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 173
find_in_page โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 76
find_in_page โครงการขยายถนน เส้นแยกถนนทางหลวง 2192 บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที 2 ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม ไปบ้านหม้อทอง หมู่ที่ 6 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 83
find_in_page โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสีขา หมู่ที่ 5 เส้นทางข้างวัดหนองสีขา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 118
find_in_page โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทองสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 76
find_in_page โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห่องปอ หมู่ที่ 7 ไปบ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 101
find_in_page โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 99
find_in_page โครงการปรับปรุงลานกีฬา สวนสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 75
find_in_page โครงการต่อเติมอาคารศูนย์การเรียนรู้นักท่องเที่ยว อบต.หนองอ้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 82
find_in_page โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 72
find_in_page โครงการจัดทำป้ายบอกทางเข้า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 65
find_in_page โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห่องปอ หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 88
find_in_page โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอ้ม หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 72
find_in_page โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหน้า อบต.หนองอ้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 115
find_in_page โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเบญจ์ หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 113
โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหน้าศาลาประชาคม บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 94
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า อบต.หนองอ้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 114
โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองสีขา หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 96
1 - 20 (ทั้งหมด 113 รายการ) 1 2 3 4 5 6

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม