messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม (ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 14
การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม (ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 17
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (ภาษาอังกฤษ) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 18
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (ภาษาไทย) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 24
โครงการกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 40
รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน รายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม) อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 32
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 21
ประชาสัมพันธ์บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 20
คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 140
ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 38
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 33
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 28
ผลสำรวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 43
ประกาศ เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 43
ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 46
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 43
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 66
ประชาสัมพันธ์เรื่องน่ารู้สำหรับหญิงตั้งครรภ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 60
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 54
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 57
1 - 20 (ทั้งหมด 101 รายการ) 1 2 3 4 5 6

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม