messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview20

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม (ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม) grade
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview17
การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม (ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม) grade
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview14
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (ภาษาไทย) grade
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview24
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (ภาษาอังกฤษ) grade
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview18
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด grade
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview21

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการปรับปรุงห้องเก็บของ อบต.หนองอ้ม ช่วงที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview30
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview10
find_in_page โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ อบต.หนองอ้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview173
find_in_page โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview76
find_in_page โครงการขยายถนน เส้นแยกถนนทางหลวง 2192 บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที 2 ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม ไปบ้านหม้อทอง หมู่ที่ 6 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview83

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปี 2567 เพิ่มเติม grade
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview25
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview36
find_in_page แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview48
find_in_page แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview68
แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview119

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม