องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการจัดซื้อขยะรีไซเคิล [29 มิถุนายน 2565]
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐรวมใจเพื่อผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 [20 มิถุนายน 2565]
การลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลหนองอ้ม [15 มิถุนายน 2565]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี [9 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 [6 มิถุนายน 2565]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 [2 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อและดอกไม้ป่า เพื่อนำไปจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 [1 มิถุนายน 2565]
การออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชน [31 พฤษภาคม 2565]
กิจกรรม "ทุ่งศรีอุดม ฮักแพง สานแรง ร่วมใจ" [31 พฤษภาคม 2565]
ประชุมผู้บริหาร [31 พฤษภาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 - 10 (ทั้งหมด 149 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม