messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมเพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย[19 เมษายน 2567]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 1[3 เมษายน 2567]
ออกดำเนินการรับซื้อขยะรีไซเคิลตามโครงการกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล[2 เมษายน 2567]
พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน[2 เมษายน 2567]
ออกดำเนินการรับซื้อขยะรีไซเคิลตามโครงการกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล[1 เมษายน 2567]
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ และประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) ประจำเดือนเมษายน 2567[1 เมษายน 2567]
การศึกษาดูงานตามโครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567 [29 มีนาคม 2567]
โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567 [28 มีนาคม 2567]
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองอ้ม มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิต และคลอดบุตร[28 มีนาคม 2567]
บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2567[19 มีนาคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1 - 10 (ทั้งหมด 354 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม