messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 7
find_in_page แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 55
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 28
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความดปร่งใส (พ.ศ. 2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 29
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 109
ขยายกรอบระยะเวลาแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 115
ประกาศ เรื่องขยายกรอบเวลาแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต4 ปี (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 93
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 104
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 (รอบ 6เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 (รอบ12เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 (รอบ6เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 (รอบ6เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 (รอบ12เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม