messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 1 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 11
รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 4 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 15
รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 3 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 12
รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 38
รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 39
รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 48
รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 3 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 39
find_in_page รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 124
find_in_page รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 111
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จา่ยจากเงินรายรับตามแผนรวม (1 ต.ค.63-31 มี.ค.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่2 (ม.ค.-มี.ค.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจา้ง ประจำไตรมาสที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจา้ง ประจำไตรมาสที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่1(ต.ค.-ธ.ค.63) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่1(ต.ค.-ธ.ค.63) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม