ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรัง หมู่ที่ 6
รายละเอียด : - เส้นที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 43 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 172 ตารางเมตร งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30x1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน - เส้นที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร - งานติดป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
ชื่อไฟล์ : 01BPhyBWed102402.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : o0BMpawWed102408.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : vcwqEB0Wed102412.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : yLS8RGFWed102416.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : d4JvATxWed102420.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Fd79LTBWed102427.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้