ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอ้ม หมู่ที่ 3
รายละเอียด : - ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 129 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 516 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. - งานติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
ชื่อไฟล์ : 689HHLbWed95050.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : qbgTveaWed95058.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 5Yy2obaWed95102.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : laccwXfWed95107.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้