ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอ้ม หมู่ที่ 1
รายละเอียด : - ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 129 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 516 ตารางเมตร - งานลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
ชื่อไฟล์ : 6KQblIoTue112823.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : t6MHzDLTue112835.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : FyXbvPyTue112841.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : bPzrxrPTue112848.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้