ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเบญจ์ หมู่ที่ 4
รายละเอียด : - ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 128 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 512 ตร.ม. - งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30x1.00 ม. จำนวน 5 ท่อน - งานติดป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
ชื่อไฟล์ : 7gQB4lvWed94630.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : nmFvXlQWed94635.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : twFNZxRWed94639.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : vY8EyFmWed94644.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : SrbxBXcWed94648.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : YXBqfJIWed94655.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้