messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบกระมทรัพยากรน้ำ หนองอ้ม หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเปิดและปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ในระหว่างพฤษภาคม - ตุลาคม 2565 สำหรับโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) 6 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 146
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเปิดและปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในระหว่างเดือนธันวาคม 2564 - พฤษภาคม 2565 สำหรับโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) 6 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 250
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม