messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้
รายละเอียด : วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายประเสริฐ ณัฐเจริญรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม (ประธานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม) ได้เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้มเพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัย(วาตภัย) ในพื้นที่ตำบลหนองอ้ม จำนวน 51 ครัวเรือน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนอำเภอทุ่งศรีอุดม(สถานที่กลาง)
ผู้โพส : สำนักปลัด

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม