องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐรวมใจเพื่อผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายประเสริฐ ณัฐเจริญรัตน์ นายก อบต.หนองอ้ม นางราตรี ประทาน ปลัด อบต. นายสงัด สายโน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองสีขา หมู่ที่ 5 นายนพนันท์ เครือวิเศษ ส.อบต. หมู่ 5 พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และจิตอาสา หมู่ที่ 5 ได้ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ ปรับปรุง ต่อเติมบ้าน ให้ผู้ยากจน ตามโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐรวมใจเพื่อผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 ราย นายเมืองมนต์ เหมือนมาต หมู่ที่ 5
ผู้โพส : สำนักปลัด


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม